کامپوزیت انا / COMPOSITE Micerium ENA

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم کامپوزیتی ENA HRi دارای دو کامپوزیت (OA) Opalescent Amber و (OBN) Opalescent Blue Natural بوده که برای بازسازی لبه اینسایزال استفاده می شود و از این دو کامپوزیت OBN بیشترین کاربرد را دارد. از کامپوزیت Opalescent Amber برای ایجاد Halo Effect در لبه اینسایزال نیز استفاده می شود.

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
باز کردن چت
Scan the code
سلام
چطور می‌تونم کمکتون کنم؟